off

ZMARŁ +HENRYK WALECZEK

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.