off

ZMARŁA +MARIA KOCEMBA

“Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie”.