off

ZMARŁ +MAREK KOCEMBA

“Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.