off

ZMARŁ +MAREK KOCEMBA

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.