off

ZMARŁA + KATARZYNA STANEK

“Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie”.