off

ZMARŁA + KATARZYNA STANEK

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie”.