off

ZMARŁ +MARIAN ROLKA

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.