off

ZMARŁ +JÓZEF DOBOSZ

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.