off

ZMARŁA +JANINA BASIAGA

“Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie”.