off

ZMARŁA +STANISŁAWA NOWAK

“Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie”.