off

ZMARŁA +BARBARA JANUSZ

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie”.