off

ZMARŁ +LUDWIK KRUCZEK

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.