off

ZMARŁA +ZOFIA KRUCZEK

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie”.