off

ZMARŁ +KAZIMIERZ TROJAN

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.