off

ZMARŁA +ANTONINA SZCZECINA

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie”.