off

WSPARCIE DLA RODZIN KTÓRE PRZYJĘŁY UCHODŹCÓW

1. Rodziny, które przyjmują uchodźców z Ukrainy, mogą starać się o pomoc z Caritas Diecezji Tarnowskiej. W tym celu trzeba przejść rejestrację i złożyć wniosek. Rejestruje internetowo proboszcz każdej parafii. Informacje w kancelarii parafialnej.

2. Sądeckie Wodociągi w ramach pomocy Ukrainie zaproponowały pomoc w zapłacie rachunków za wodę i ścieki do trzech miesięcy, osobom które przyjęły Uchodźców. Akcja ta obejmuje mieszkańców tych gmin, na terenie których Sądeckie Wodociągi działają tzn: Nowy Sącz, Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wielka (tylko ścieki) i Korzenna (tylko woda).

Parafialny Oddział Caritas przy par. św. Małgorzaty jest koordynatorem tej akcji stąd też prosimy o zgłaszanie tych osób do par. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, tel. 18 443-61-98 lub 785-629-619.

3. Katolickie Przedszkole przy ul. Nadbrzeżnej 12 w Nowym Sączu otwarło grupę dla dzieci (w wieku: od 3 do 6 roku życia) z Ukrainy przebywających na terenie Sądecczyzny. Grupą zajmuje się nauczycielka i psycholog pochodzenia ukraińskiego z odpowiednim wykształceniem, co ułatwia dzieciom adaptację w przedszkolu i w naszym kraju. Przedszkole dla tych dzieci jest całkowicie za darmo. Są jeszcze wolne miejsca dla ukraińskich dzieci.

Zwracam się również z prośbą, do tych którzy chcieliby objąć wsparciem finansowym ukraińskie dzieci. Koszt miesięczny wynosi 200 zł na jedno dziecko. Osoby, które podejmą się takiego wsparcia będą mieć wyznaczone jedno konkretne dziecko znając jego dane, aby wiedzieć komu się pomaga. Bóg zapłać wszystkim, którzy okazują miłosierną pomoc naszym przyjaciołom z Ukrainy.  

ks. Grzegorz Kiełbasa – dyrektor Przedszkola, kom. 600 711 129