off

ZMARŁ +MAREK JAROSZ

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.