off

ZMARŁ +JAN PTAK

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.