off

ZMARŁA +JANINA SOBOTA

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie”.