off

ZMARŁ +ROMAN TROJAN

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.