off

ZMARŁA +MARIA POREMBA

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie”.