off

PROGRAM ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH

NIEDZIELA 28.01.2024
od godz. 12:30
 Ks. Proboszcz i ks. Damian (z dwóch stron): Niwy i Cempówka
od. p. Frączków i od p. Kruczków

PONIEDZIAŁEK 29.01.2024
od godz. 14:00
 Ks. Prałat i ks. Proboszcz (z dwóch stron): Kamionka Mała od strony
Głodówki od p. Szmydów i od p. Tuczyńskich

WTOREK 30.01.2024
od. godz. 14:00

Ks. Proboszcz: Żakówka od p. Żaków do p. Doboszów,
a następnie Malczakówka od p. Szczecinów do p. Frączków
Ks. Damian: Rachelówka, Bania i Podlipie od p. Morańskich do p. Mirków

ŚRODA 31.01.2024
Od godz. 14:00 Kamionka Mała (z dwóch stron) Ks. Prałat: od p. Komurkiewiczów Od godz. 15:00 Ks. Damian: od p. Kosów
Od godz. 14:00 Ks. Proboszcz: Kamionka Mała od P. Łukasika do p. Pileckich