off

ROZŁADUNEK DACHÓWKI, PRACE NA CMENTARZU, KOSZENIE

Rozładunek dachówki na dach naszego kościoła
Dziękujemy gorąco mieszkańcom Librówki w Królowej Polskiej za podjętą inicjatywę odrestaurowania dębowego krzyża na cmentarzu parafialnym i wyczyszczenia oraz odnowienia sadzawki.
Dziękujemy także za wykoszenie trawników.