off

POSTĘPOWANIE OFERTOWE

Zgodnie z zasadami programu Polski Ład, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamionka Wielka, zostało umieszczone ogłoszenie postępowania zakupowego na realizację zadania pod nazwą:

„Kompleksowe osuszanie murów i fundamentów wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi przy zabytkowym kościele pw. Św. Bartłomieja w Kamionce Wielkiej”.

Zaproszenie do składania ofert, wraz z kompletem dokumentacji dostępne jest na BIP oraz stronie internetowej Gminy Kamionka Wielka pod poniższym linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka,a,2498067,zaproszenie-do-skladania-ofert-w-postepowaniu-zakupowym-na-realizacje-zadania-kompleksowe-osuszanie-.html