„Bo jesteś samą Ciszą, wielkim Milczeniem, uwolnij mnie już od głosu, a przejmij tylko dreszczem Twojego Istnienia, dreszczem wiatru w dojrzałych kłosach.” /Jan Paweł II/

                  

KSM – jest wspólnotą młodych ludzi, którzy służbą i pracą chcą pogłębić swoją więź z Bogiem. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodych ludzi pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „Służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.

„Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego”.

Grupa KSM spotyka się w każdy piątek po wieczornym nabożeństwie. W czasie każdego spotkania jest czas na wspólną modlitwę, rozmowę, pytania, zabawę i dyskusję na określony temat. Szczegółowy plan spotkań w zakładce „Kalendarium wydarzeń”. Na spotkaniach które odbywają się w każdy piątek, rozważamy Słowo Boże, oglądamy również filmy o tematyce religijnej, piękną gra i śpiewem uwielbiamy naszego Pana. Prócz modlitwy młodzież uczestniczy w życiu parafii poprzez aktywność charytatywną oraz prace przy okolicznościowych dekoracjach. KSM jest aktywny poprzez wiele wycieczek, uczestnictwo w zawodach sportowych w których odnosi wiele sukcesów. Raz w miesiącu gramy w siatkówke. Każde spotkanie wyróżnia się inną formą wychwalania – dla każdego cos. Każdy może udzielać się w sposób który mu odpowiada – liturgiczna, dekoracyjna, muzyczna, sportowa. Patroni bł. Karolina Stanisław Kostka. W naszej parafii od wielu lat ksm tworzy kilkadziesiąt osób, które wraz z ks. Asystentem tworzą piękną historie życia każdego z nich. Wszystkich którzy są chętni włączyć się do tej wspólnoty zapraszamy osoby po ukończeniu 14 lat,  spotkanie w piątek. Zapraszamy osoby także z poza parafii.

Towarzyszy im hasło:

Przez cnotę naukę i prace służyć Bogu i Ojczyźnie. GOTÓW!!!