off

KS. PRAŁAT JANUSZ POTOK

Urodził się 30 stycznia 1971 roku. Pochodzi z parafii Stróże. Uczęszczał do Technikum Samochodowego w Nowym Sączu. W 1997 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Józefa Życińskiego. Jako wikariusz pracował w parafii Nawojowa. Następnie w 2000 roku wyjechał do pracy na Ukrainie do miejscowości Strzelczyska. Po 5 latach wyjechał do Kazachstanu. W 2012 roku został mianowany Kapelanem Jego Świątobliwości (prałatem).11 sierpnia 2018 roku objął urząd proboszcza w naszej parafii.

O autorze