Zgodnie z zasadami programu Polski Ład, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamionka Wielka, zostało umieszczone ogłoszenie postępowania zakupowego na realizację zadania pod nazwą:

„Kompleksowe osuszanie murów i fundamentów wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi przy zabytkowym kościele pw. Św. Bartłomieja w Kamionce Wielkiej”.

Zaproszenie do składania ofert, wraz z kompletem dokumentacji dostępne jest na BIP oraz stronie internetowej Gminy Kamionka Wielka pod poniższym linkiem:

KLIKNIJ TUTAJ