Ze względu na prace remontowe, transmisja Mszy świętej w środy jest przełożona na godzinę 18.00.