Chór Parafialny „Cantamus” został założony przez Józefa Trojana, naszego organistę, w 1994 roku. Podczas wszystkich ważnych uroczystości swą obecnością wzbogaca liturgię i pomaga piękniej wychwalać Boga.

     1 maja 2004 roku z okazji 10-lecia działalności „Cantamus” na chórze została umieszczona okolicznościowa tablica ufundowana przez jednego z dawnych chórzystów.