Początki miejscowości Kamionka Wielka, a zarazem parafii pw. św. Bartłomieja sięgają pierwszej połowy XIV wieku. Pierwsza wzmianka o Kamionce pochodzi z dokumentu lokacyjnego wydanego przez królową Jadwigę, córkę Bolesława Pobożnego, wdowę po Władysławie Łokietku. 3 II 1336 r. królowa Jadwiga za zgodą syna, Kazimierza Wielkiego, nadaje – w nagrodę za wierną służbę – las koło Czarnej Kamionki, Mikołajowi, wójtowi nowosądeckiemu, w celu założenia wsi. Parafia fundacji królowej Jadwigi powstała zatem po 1336 roku. W 1402 r. właściciel wsi Mikołaj Omelto sprzedaje Kamionkę Wielką za 250 marek miastu Nowy Sącz. Sprzedaż została zatwierdzona przez króla, który to w dniu 13 IX 1402 r. nadaje wsi prawo magdeburskie. W 1427 r. wieś Kamionka Wielka została nadana kustodii sądeckiej. Zapis kronikarski Jana Długosza z XV wieku podaje, że wieś posiada 8 łanów kmiecych oraz kościół parafialny pw. Bartłomieja. Inne źródła historyczne podają, iż od 1539 r. Kamionka posiada szkołę parafialną, na czele której stoi minister. W ówczesnych czasach szkołami parafialnymi opiekował się Kościół. Do roku 1785, przed powstaniem diecezji tarnowskiej, Kamionka Wielka jako parafia należała do archidiecezji krakowskiej i archidiakonatu sądeckiego. W dniu 13 III 1785 r. na mocy bulli papieża Piusa VI „In suprema beati Petri Cathedra”, powstaje Diecezja Tarnowska, a Kamionka Wielka wraz z Sądecczyzną zostaje włączona w jej granice. Obecnie parafia należy do dekanatu Nowy Sącz – Wschód. Miejscowość jest stolicą Gminy należącej do Powiatu Nowosądeckiego w Województwie Małopolskim.

Proboszczowie, administratorzy oraz kapłani sprawujący tymczasową pieczę nad parafią

ks. Józef z Lipnicy
Wspominany w dokumentach w 1561 roku
ks. Maciej z Sandomierza
Również wspominany w dokumentach w 1561 roku
ks. Mateusz Biernatowicz
proboszcz w latach 1596-1618
ks. Jan Biernatowicz
proboszcz w 1618 roku
ks. Bartłomiej Fusorius
proboszcz w latach 1618 – 1630. Ufundował swoim nakładem kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja
ks. Sebastian Vilesius
proboszcz w latach 1630-1670
ks. Michał Oborski
proboszcz w latach 1670-1693
ks. Andrzej Mogilański
proboszcz w latach 1693-1706
ks. Kazimierz Mrozkiewicz
proboszcz w latach 1706-1727
ks. Jan Bolewski
proboszcz w latach 1727-1738
ks. Jan Ligasiński
administrator w latach 1738-1739
ks. Jakub Szołtyszkiewicz
proboszcz w latach 1739-1740
ks. Tomasz Daszyński
proboszcz w latach 1740-1744
ks. Jan Peleni
administrator w 1745 roku
w latach 1745-1747 brak danych. Prawdopodobnie parafia była pod opieką jednej z sąsiednich parafii.
ks. Mateusz Dryzgała
proboszcz w latach 1747-1771
ks. Sebastian Pawlik
proboszcz Mystkowa – w 1771 roku był administratorem w Kamionce Wielkiej
ks. Jakub Sarnecki
proboszcz w latach 1775-1800
ks. Paweł Królikowski
proboszcz w latach 1800-1807
ks. Andrzej Kaliszowski
proboszcz w latach 1807-1825
ks. Mateusz Frysztacki
administrator w latach 1825-1827
ks. Wilhelm Weisvogel
administrator w 1828 roku
ks. Mateusz Frysztacki
ponownie administrator w latach1828-1831
ks. Walenty Franecki
proboszcz Mystkowa – w 1833 roku był administratorem w Kamionce Wielkiej
ks. Antoni Klosson
administrator w latach 1833-1834, następnie proboszcz w latach 1834-1838
ks. Józef Reinfuss
administrator w 1838 roku
ks. Michał Mieszczak
proboszcz w latach 1838-1875 /gruntowne odnowienie świątyni oraz budynków plebańskich
ks. Ignacy Feliks Wojnarowicz
proboszcz w latach 1875-1898 /dalsze odnowienie świątyni, budowa wieży kościelnej
ks. Tomasz Stolarczyk
sprawował pieczę nad parafią w latach 1898-1905
ks. Józef Piekownewski
administrator w 1905 roku /przez trzy miesiące
ks. Józef Koterbski
proboszcz w latach 1905-1923
ks. Józef Masztależ
administrator w 1923 roku
ks. Jan Łętek
proboszcz w latach 1923-1938
ks. Karol Kawula
administrator w 1938 roku
ks. Jakub Stabrawa
proboszcz w latach 1939-1964 /budowa kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
ks. Stanisław Trytek
proboszcz w latach 1964-2000 /wykończenie wnętrza nowego kościoła. Budowa Domu Opieki „Samartytanin”
ks. Stanisław Staśko
administrator w latach 2000-2001
ks. Stanisław Ruchała
proboszcz w latach 2001-2018 /odnowienie; świątyni, plebani, domu opieki. Budowa dzwonnicy i budynków gospodarczych. Wymiana dachu na starym kościele. Urządzenie otoczenia kościoła – w tym przebudowa chodników. Wymiana okien w kościele i odnowienie witraży. Budowa kaplicy w Domu Opieki „Samarytanin”, przygotowanie terenu pod cmentarz parafialny
ks. Janusz Potok
proboszcz od 11 sierpnia 2018 – 29 lipca 2023 / urządzenie salki pod kościołem, remont kancelarii parafialnej, remont i docieplenie Domu Opieki Samarytanin, urządzenie kaplicy dla kapłanów
ks. Marcin Baran
proboszcz od 29 lipca 2023 –

Wikariusze w historii parafii
ks. Tadeusz Wielgus 1954-1956
ks. Józef Czarnik 1956-1959
ks. Andrzej Kuźma 1959-1960
ks. Jan Kuczek 1960-1963
ks. Andrzej Kuźma 1963-1964
ks. Józef Gawron 1965
ks. Jerzy Rudnik 1965-1971
ks. Jan Pietryka 1971-1975
ks. Antoni Koterla 1975-1977
ks. Józef Janas 1977-1980
ks. Zygmunt Kabat 1980-1982
ks. Józef Makowski 1982-1985
ks. Jan Gajda 1985-1987
ks. Kazimierz Rybski 1987-1989
ks. Janusz Maziarka 1989-1991
ks. Tadeusz Sajdak 1991-1994
ks. Grzegorz Lechowicz 1994-1995
ks. Robert Zając 1995-1998
ks. Stanisław Kurczab 1997-2000
ks. Grzegorz Gołyźniak 1998-1999
ks. Andrzej Makowski 1999-2000
ks. Piotr Pasek 2000-2003
ks. Jan Lorek 2003-2006
ks. Michał Wójcik 2006-2009
ks. Bogusław Ruchała 2008-2010
ks. Łukasz Bochenek 2009-2012
ks. Piotr Fela 2010-2014
ks. Jacek Janiczek 2012-2015
ks. Paweł Herudziński 2014-2017
ks. Hieronim Kosiarki 2015-2022
ks. Krzysztof Trzepacz 2017-2023
ks. Damian Jarek 2022-

Kapłani pochodzący z parafii
ks. Antoni Michalik ur. 21.09.1919 – zm. 29.01.1985
o. Józef Żak (Salezjanin) ur.16.01.1929 – zm.31.07.2006
ks. Eugeniusz Poremba ur. 27.05.1934 – zm. 12.09.1970
ks. Tadeusz Nowak ur. 10.07.1954 – zm. 01.08.2011
ks. Marek Bacia ur.03.05.1955 – zm. 09.05.2005
ks. Marek Stabrawa
ks. Stanisław Kościółek
ks. Józef Poremba – zm.22.11.2020
ks. Józef Nowak
ks. Czesław Górka
ks. Andrzej Gadzina
ks. Leszek Poremba
ks. Robert Filipowicz
ks. Wojciech Kościółek
o. Kazimierz Trojan
o. Tadeusz Trojan
o. Adam Homoncik
o. Ireneusz Homoncik
o. Anzelm Frączek
ks. Andrzej Gadzina
ks. Dariusz Basiaga
ks. Krzysztof Kamieński
ks. Grzegorz Kiełbasa
ks. Karol Tokarczyk
o. Łukasz Baran
ks. Dawid Kłębczyk

Siostry i bracia zakonni pochodzący z parafii
b. Stanisław Żak (jezuita) ur. 1902 – zm. 1995
b. Ignacy Żak (jezuita) ur. 1914 – zm. 1950
s. Maksymiliana Sulicz
s. Marcjanna Kocemba
s. Janina Jarosz
s. Aneta Anna Homoncik
s. Inga Ziobrowska
s. Sławomiła Kościółek
s. Ignacja Kościółek
s. Margaretta Kościółek
s. Maria Dobosz
s. Lucyna Lelito
b. Ludwik Jarosz