DUSZPASTERZE

KS. PRAŁAT JANUSZ POTOK
PROBOSZCZ

Urodził się 30 stycznia 1971 roku. Pochodzi z parafii Stróże. Uczęszczał do Technikum Samochodowego w Nowym Sączu. W 1997 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Józefa Życińskiego. Jako wikariusz pracował w parafii Nawojowa. Następnie w 2000 roku wyjechał do pracy na Ukrainie do miejscowości Strzelczyska. Po 5 latach wyjechał do Kazachstanu. W 2012 roku został mianowany Kapelanem Jego Świątobliwości (prałatem).11 sierpnia 2018 roku objął urząd proboszcza w naszej parafii.

KS. KRZYSZTOF TRZEPACZ
WIKARIUSZ

Urodził się 25 maja 1982 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Pochodzi z miejscowości Szczucin, w której uczęszczał do Szkoły Podstawowej. Następnie podjął edukację ogólnokształcącą i artystyczną w Zespole Szkół Plastycznych im. Artura Grottgera w Tarnowie na kierunku: wystawiennictwo. W 2002 roku, odczytując głos Tego, który jest Wielkim Artystą i w którym zawarte jest całe piękno, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Tam przez sześć lat przygotowywał się by w sobie oraz innych umieć wskazać i budować piękno ludzkiej duszy. Okres studiów zakończył obroną pracy magisterskiej z pedagogiki chrześcijańskiej: „Rola sztuki w procesie wychowania integralnego człowieka”. Święcenia kapłańskie przyjął 31.05.2008 roku w tarnowskiej katedrze z rąk J.E. Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca. Mottem, które umieścił na prymicyjnym obrazku, jest wyznanie wiary św. Tomasza Apostoła: „Pan mój i Bóg mój” / J 20, 28/. Decyzją Biskupa Ordynariusza został skierowany na pierwszą placówkę do parafii św. Marka Ewangelisty w Mielcu – Rzochowie. Od dnia 23 stycznia 2011 roku został mianowany wikariuszem w parafii św. Katarzyny w Oleśnie. Natomiast 27 sierpnia 2017 roku wolą ks. biskupa rozpoczął prace w naszej parafii.

KS. DAMIAN JAREK
WIKARIUSZ

Urodził się 15 stycznia 1997 roku w Brzesku. Pochodzi z parafii pw. Ducha Świętego w Sufczynie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Łoponiu i Woli Dębińskiej. Po zakończeniu gimnazjum podjął naukę w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie. Odczytując głos Pana „Pójdź za mną” wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. 28 maja 2022 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. 31 maja otrzymał nominację na swoją pierwszą parafię – parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kamionce Wielkiej.

KS. PRAŁAT STANISŁAW RUCHAŁA
REZYDENT

Urodził się 8 października 1953 w Koniuszowej, parafia św. Marcina w Mogilnie. W Koniuszowej ukończył ośmioklasową Szkołę Podstawową, a następnie czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. Po krótkim namyśle odnowił podjętą już w dzieciństwie decyzję, aby służyć Bogu i ludziom. W latach 1972-1978 studiował i przygotowywał się do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowskie. 28 maja 1978 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. Jako kapłan służył w parafiach: Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach, św. Mateusza w Mielcu, św. Mikołaja w Bochni. W 1989 roku zamianowany został proboszczem w Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie, a w 2001 roku proboszczem parafii MBNP w Kamionce Wielkiej. Zawsze dumny z tego, że należy do „pokolenia Jana Pawła II” – jego kapłaństwo rozpoczęło się w roku wyboru Kardynała Wojtyły na papieża. 6 grudnia 1984 abp Jerzy Ablewicz zamianował go dyrektorem Tarnowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Funkcję tę pełnił do sierpnia 2001 roku. Z parafią w Kamionce Wielkiej, jako jej proboszcz, pożegnał się 5 sierpnia 20018 i za zgoda biskupa ordynariusza oraz aktualnego ks. proboszcza zamieszkał w parafialnym Domu Opieki „Samarytanin”.