DUSZPASTERZE

KS. MARCIN BARAN
PROBOSZCZ

Urodził się 3 stycznia 1979 roku w Dębicy. Pochodzi z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czarnej Tarnowskiej. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Dębicy. Po zdaniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk abp Wiktora Skworca w 2004 roku. Jako wikariusz pracował w parafii MBNP w Woli Rzędzińskiej, sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie i bazylice Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. Przez 7 lat pracował w Wydziale Duszpasterstwa Młodzieży kurii diecezjalnej w Tarnowie. W dniu 29 lipca 2023 objął urząd proboszcza w naszej parafii.

KS. DAMIAN JAREK
WIKARIUSZ

Urodził się 15 stycznia 1997 roku w Brzesku. Pochodzi z parafii pw. Ducha Świętego w Sufczynie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Łoponiu i Woli Dębińskiej. Po zakończeniu gimnazjum podjął naukę w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie. Odczytując głos Pana „Pójdź za mną” wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. 28 maja 2022 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. 31 maja otrzymał nominację na swoją pierwszą parafię – parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kamionce Wielkiej.

KS. PRAŁAT STANISŁAW RUCHAŁA
REZYDENT

Urodził się 8 października 1953 w Koniuszowej, parafia św. Marcina w Mogilnie. W Koniuszowej ukończył ośmioklasową Szkołę Podstawową, a następnie czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. Po krótkim namyśle odnowił podjętą już w dzieciństwie decyzję, aby służyć Bogu i ludziom. W latach 1972-1978 studiował i przygotowywał się do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowskie. 28 maja 1978 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. Jako kapłan służył w parafiach: Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach, św. Mateusza w Mielcu, św. Mikołaja w Bochni. W 1989 roku zamianowany został proboszczem w Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie, a w 2001 roku proboszczem parafii MBNP w Kamionce Wielkiej. Zawsze dumny z tego, że należy do „pokolenia Jana Pawła II” – jego kapłaństwo rozpoczęło się w roku wyboru Kardynała Wojtyły na papieża. 6 grudnia 1984 abp Jerzy Ablewicz zamianował go dyrektorem Tarnowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Funkcję tę pełnił do sierpnia 2001 roku. Z parafią w Kamionce Wielkiej, jako jej proboszcz, pożegnał się 5 sierpnia 2018 i za zgoda biskupa ordynariusza oraz aktualnego ks. proboszcza zamieszkał w parafialnym Domu Opieki „Samarytanin”.