CARITAS CZYLI MIŁOŚĆ

„Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała…” /Jan Paweł II/

                                      

     Miłość jest podstawowym źródłem szczęścia człowieka, pragnieniem dobra – wypływa z Bożej miłości. Wiara, nadzieja i miłość stanowią fundament życia chrześcijańskiego, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Muszą one kształtować postępowanie ucznia Chrystusa w każdej dziedzinie jego działalności i odpowiedzialności – w każdej sytuacji. Do ewangelizacji i do dawania życiem świadectwa wiary powołany jest cały Kościół, dlatego nie lękajmy się mówić o Bogu, który jest Miłością (łac. „Deus Caritas est”- Bóg jest Miłością) i z dumą dawać znaki wiary.

     Wiara w Boga i Jego Miłość, który poprzez Wcielenie stał się naszym towarzyszem drogi; niech będzie głoszona wszędzie, a zwłaszcza na naszych ulicach i pośród naszych domów; niech będzie wyrazem naszej wdzięcznej miłości i niewyczerpalnym źródłem błogosławieństwa. Niech każdy z nas będzie gotów okazać życzliwość i pomoc tym, którzy pragną przybliżyć się do wiary i Kościoła oraz potrzebują konkretnej pomocy. Niech nie zagubi się nikt z tych, których Ojciec postawi na naszej drodze!

Czym zajmuje się Caritas?

     Celem Caritas jest propagowanie miłosierdzia chrześcijańskiego, kierowanie działalnością dobroczynną i współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się pomocą charytatywną.

     Zasadniczym zadaniem Parafialnego oddziału Caritas jest rozpoznawanie potrzeb i problemów wśród mieszkańców oraz spieszenie im z pomocą. Drugą formą działalności jest rozdysponowanie darów przychodzących do parafii dla ubogich rodzin. Kolejną formą działalności jest ich aktywna obecność we wszystkich zbiórkach jakie parafia ma obowiązek prowadzić w ramach różnych akcji związanych z niesieniem pomocy innym oraz wszystkich działaniach w parafii, w których potrzebna jest pomoc chętnych ludzi.

     Dla  umocnienia samych siebie i propagowania działalności charytatywnej Parafialny Oddział Caritas prowadzi między innymi nabożeństwo różańcowe w Tygodniu miłosierdzia.

————————————————————————————————-

Można wspierać działalność Parafialnego Oddziału Caritas wpłacając dobrowolne sumy na konto parafialne:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
33-334 Kamionka Wielka 65
ING-BANK ŚLĄSKI/O Nowy Sącz
57-1050-1722-1000-0022-5358-4979

W tytule przelewu – „Caritas”