Zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego (Kan. 536) w naszej parafii z księdzem proboszczem współpracuje Rada Duszpasterska. Jest ona ciałem doradczym, które pod kierownictwem proboszcza czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego i gospodarczego w naszej wspólnocie.

     Zgodnie z obowiązującym statutem jej zadaniem jest współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

     Aby spełniać te zadania Rada Duszpasterska jest reprezentowana przez wiernych wybieranych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obecnie Radę Duszpasterską tworzą:

 1. Maria Ruśniak
 2. Krzysztof Homoncik
 3. Jan Dobosz
 4. Stanisław Morański
 5. Łukasz Klimek
 6. Renata Nowak
 7. Marek Górka
 8. Małgorzata Pierzchała

Z urzędu:

 • Ks. Janusz Potok
 • Ks. Krzysztof Trzepacz
 • Józef Kurnyta
 • Stanisława Ziobrowska
 • Zygmunt Kościółek
 • Mateusz Basta
 • Antoni Gadzina
 • Józef Trojan