„Modlitwa jest tajemniczym, lecz rzeczywistym dialogiem z Bogiem, dialogiem ufności i miłości.” /Jan Paweł II/

     Spotkanie na modlitwie jest spotkaniem się bardziej prawdziwym. Jest spotkaniem wobec Boga. Jest spotkaniem w Panu, który wszystkich wezwał do swego królestwa. Modlitwa winna obejmować to wszystko, z czego składa się nasze życie. Nie może być czymś dodatkowym lub marginesowym. Wszystko winno znajdować w niej swój głos. Także to wszystko, co nas obciąża; to, czego się wstydzimy; to, co ze swej natury odłącza nas od Boga. Właśnie nade wszystko to. To właśnie modlitwa burzy przeszkodę między nami i Bogiem, jaką grzech i zło mogą wznieść.

      Modlitwa jest drogą Słowa, które wszystko ogarnia. Drogą Słowa przedwiecznego, które przenika głębię tak wielu serc; które prowadzi ponownie do Ojca to wszystko, co w Nim ma swój początek.

     Modlitwa daje światło, aby widzieć i rozważać zdarzenia swojego życia i samej historii w zbawczej perspektywie Boga i wieczności. Dlatego nie przestawajcie się modlić! Niech nie minie dzień, żebyście się choć trochę nie modlili! Modlitwa jest obowiązkiem, ale jest także wielką radością , ponieważ jest dialogiem z Bogiem za pośrednictwem Jezusa Chrystusa!

     Koniec października nie musi oznaczać końca modlitwy różańcowej. Nie musi też oznaczać, że teraz jesteśmy „skazani” na samotne jej odmawianie. Dołącz do parafialnej wspólnoty Żywego Różańca i podaruj swą modlitwę.

     Żywy Różaniec jest bardzo popularny w naszej parafii. Nieustanną modlitwą związani są rodzice, młodzież i dzieci, którzy tworzą 30 Róż Żywego Różańca. Rozważają oni intencje modlitewne ogólne oraz misyjne. Róże dzieci i młodzieży  postrzegane są jako swoista szkoła modlitwy i odpowiedzialności. Mimo pewnych braków wynikających z młodości i słabego charakteru, róże te są bardzo ważne, gdyż wychowują następców pięknej codziennej modlitwy różańcowej.