„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.” /Jan Paweł II/

                                                

     Oddział Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie działający w naszej parafii powstał w 1998 roku. Jego zadaniem jest wspieranie kapłanów, a zwłaszcza Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie swoją modlitwą i ofiarą. Spotkania odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, na których członkowie modlą się w intencji powołań, kapłanów i naszego Seminarium Duchownego. Podejmowane jest także dzieło modlitwy rozszerzając je na całą wspólnotę parafialną – w miesiącu październiku motywem przewodnim nabożeństw w naszej parafii jest wezwanie: „Otoczmy modlitwą powołania”.

     Każdy też świadczy pomoc duchową indywidualnie, poprzez uczestnictwo choćby w pierwszoczwartkowej adoracji w intencji powołań i powołanych; w środowych nowennach czy udziale w Godzinie Miłosierdzia w piątki.

     Członkowie Towarzystwa wykazują ogromne przywiązanie do kapłanów pracujących w parafii oraz tych, którzy w niej pracowali. Przedstawiciele parafialnego oddziału włączają się w inicjatywy podejmowane przez Zarząd Główny Towarzystwa. Wśród takich akcji można wymienić spotkanie opłatkowe z udziałem księdza biskupa, Mszę Świętą oraz modlitwę różańcową transmitowaną przez diecezjalne radio RDN Małopolska.