„Przez wiarę w Jezusa, „Dawcę życia”, życie wzgardzone i zdane na łaskę innych
odnajduje swoją tożsamość i pełną godność.” /Jan Paweł II/

                                                          

     Niestety, w życiu każdego człowieka wiele jest zgryzot i utrapień. Czasem są to problemy i cierpienia, które wystawiają na próbę jego odporność psychofizyczną, a nawet wstrząsają samymi podstawami wiary. Doświadczenie jednak poucza nas, że z pomocą łaski Bożej te codzienne trudy wspomagają często proces dojrzewania człowieka, hartując jego charakter. Chociaż jednak życie każdego z nas jest tak nietrwałe i kruche, pociesza nas myśl, że dzięki duszy duchowej przeżyjemy nawet własną śmierć. Wiara zaś otwiera przed nami „nadzieję, która zawieść nie może” (por. Rz 5,5), wskazując perspektywę zmartwychwstania na końcu czasów.

     Cierpienia fizyczne, moralne czy duchowe, jak choroba, plaga głodu, wojna, niesprawiedliwość, samotność, brak sensu życia, kruchość ludzkiego istnienia, bolesne doświadczenie grzechu, pozorna nieobecność Boga są dla wierzącego doświadczeniem oczyszczającym, które można nazwać nocą wiary. Temu doświadczeniu Jan od Krzyża nadał symboliczne i wymowne określenie nocy ciemnej, z wyraźnym odniesieniem do jasności i ciemności tajemnicy wiary.

     Człowiek odkrywając przez wiarę odkupieńcze cierpienie Chrystusa, odkrywa zarazem  w nim swoje własne cierpienia, odnajduje je przez wiarę na nowo, nasycone nową treścią i nowym znaczeniem.

     Cierpienie nie jest karą za grzechy ani nie jest odpowiedzią Boga na zło człowieka. Można je rozumieć tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości, która jest ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje.

     Dom Opieki „SAMARYTANIN” w Kamionce Wielkiej powstał na bazie dawnej plebanii, która została odnowiona i rozbudowana. Pomysł jego budowy zrodził się w umyśle i sercu ówczesnego proboszcza parafii – księdza prałata Stanisława Trytka. Myśląc o ludziach w podeszłym wieku, których w obecnych czasach coraz większa liczba pozostaje bez właściwej opieki, proboszcz wezwał parafian do pomocy w budowie domu. Po kilku latach pracy, w dniu 3 maja 1998 roku, dom otrzymał statut i rozpoczął działalność. Do roku 2007 opiekę nad domem sprawował ks. Stanisław Trytek.

     15 stycznia 2007 roku, obecny proboszcz ksiądz Stanisław Ruchała w porozumieniu z Kurią Diecezjalną w Tarnowie przejął zarząd nad domem i uregulował jego status prawny. Po kontroli i odbiorze, Wojewoda Małopolski w dniu 25 października 2007 roku zezwolił parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kamionce Wielkiej na prowadzenie placówki o nazwie „Dom Opieki Samarytanin”, zapewniając całodobową opiekę 30 osobą w podeszłym wieku.

     Pensjonariusze maja stworzone dobre warunki przebywania. Otoczeni są opieką lekarską i pielęgniarską w określonym zakresie. Panuje tam miła i przyjazna atmosfera personelu, który oddany sprawie, solidnie wykonuje swe zadania z obowiązującymi aktualnie przepisami. „Samarytanin” cieszy się życzliwością dobroczyńców i parafii. Dzięki nim koszty utrzymania w nim są niższe, aniżeli w innych tego typu placówkach.

     Tradycją tego Domu stała się obecność młodzieży zrzeszonej w Wolontariacie działającym przy miejscowym Zespole Szkół nr 1, oraz występy dzieci i wychowawców przygotowane dla pensjonariuszy.

     Opiekę duszpasterską nad wszystkimi osobami spełnia ksiądz kapelan – wikariusz naszej parafii. A mieszkańcy Domu są przyjmowani w oparciu o umowę cywilno-prawną z samym pensjonariuszem lub jego rodziną.

————————————————————————————————-

Adres:
Dom Opieki „Samarytanin”
33-334 Kamionka Wielka 505

Tel. 18 44 56 750

————————————————————————————————-

Można wspierać działalność „Samarytanina” wpłacając dobrowolne sumy na konto parafialne:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
33-334 Kamionka Wielka 65
ING-BANK ŚLĄSKI/O Nowy Sącz
57-1050-1722-1000-0022-5358-4979

W tytule przelewu – „Samarytanin”