off

ZMARŁA +MELANIA KOCEMBA

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie”.