off

ZMARŁ +EDWARD KOŚCIÓŁEK

“Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.