off

ZMARŁ +ALFONS POREMBA

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.