off

ZMARŁ +ALFONS POREMBA

“Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.