off

ZMARŁA +ANIELA POREMBA

“Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie”.