off

ZMARŁA +STANISŁAWA WIKTOR

“Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie”.