off

ZMARŁ +JÓZEF OGÓREK

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.