off

ZMARŁ +JÓZEF OGÓREK

“Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.