off

ZMARŁ +ROMAN HOMA

“Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.