off

ZMARŁ +GRZEGORZ ŻAK

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.