off

ZMARŁ +GRZEGORZ ŻAK

“Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.