off

ZMARŁ +PAWEŁ KOWALIK

“Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.