off

ZMARŁ +PAWEŁ KOWALIK

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.