off

ZMARŁ +STANISŁAW MAZUR

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.