off

ZMARŁ +STANISŁAW MAZUR

“Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.