off

ZMARŁ +LESZEK PAZGAN

“Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.