off

ZMARŁ +CZESŁAW PORĘBA

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.