off

ZMARŁ +ZBIGNIEW PAZGAN

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.