off

ZMARŁ +JERZY PORĘBA

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.