off

ZMARŁA +ANIELA HOMONCIK

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie”.