off

ZMARŁA +TERESA BOBROWSKA

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie”.